Bestilling av nettleige

Ny kunde / flyttemelding / adresseendring

Flyttar du inn eller ut? Hugs at du er ansvarleg for straumbruket så lenge kundeforholdet står i ditt navn. Ved tinging og oppseiing som gjeld same anlegg, er det lurt at den som flyttar ut les av målaren i lag med den som flyttar inn. Skal du flytta frå Fusa Kraftlag sitt område, takkar vi for at du har vore kunde hos oss!

Namn: *
Namn:
Skal anlegget stengast? *
Har ny eigar/leigetakar kraftavtale med Fusa Kraftlag frå før? *
Har ny eigar/leigetakar ein annan kraftleverandør?