Planlagt straumstans 12.11-13.11 - Berhovda

12.-13. november 2018

vert det, på grunn av arbeid på høgspentnettet, nokre korte straumstansar på inntil 1 time på nettstasjonen Berhovda. Under arbeidtet vil området bli forsynt med aggregat.

Alle elektriske anlegg må reknast som straumførande i utkoblingstida.
Innkobling vil skje utan varsel

PLAKAT_aggregat-1.jpg
Gasta Design